Redo att växa

Låt oss diskutera ditt
nästa projekt

*” anger obligatoriska fält

Hur vill du bli kontaktad?
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Contentstrategi

Vi skapar en strategi som är skräddarsydd för just din verksamhet och riktad mot din målgrupp. Genom att kombinera vår expertis med din unika vision och utmaningar kan vi hjälpa dig att maximera din digitala potential och nå de resultat du strävar efter.

Varför behöver du en Contentstrategi?

En contentstrategi handlar om att planera, skapa och distribuera innehåll på ett sätt som är målinriktat och resultatdrivet. Det handlar om att förstå din målgrupp, deras behov och intressen, och att leverera relevant och värdefullt innehåll som engagerar och konverterar.

En väl genomtänkt contentstrategi hjälper dig att:

  • Bygga varumärke
  • Öka synligheten
  • Skapa engagemang
  • Förstå och följa trender
  • Uppnå affärsmålFlexibel och ständig uppdaterad strategi

En contentstrategi är en dynamisk och ständigt utvecklande plan. Den är konstruerad för att vara flexibel och anpassningsbar, med regelbundna utvärderingar och justeringar som baseras på prestation och förändrade affärsmål. Genom att ha en tydlig och genomtänkt contentstrategi kan en organisation bygga och underhålla en robust online-närvaro, skapa en stark koppling med sin målgrupp och framgångsrikt nå sina övergripande mål.

Vad innehåller en contentstrategi?

Mål och vision

En contentstrategi fastställer mål och vision för innehållet. Vad är syftet med innehållet och hur bidrar det till att förverkliga din övergripande vision? Målen kan bland annat vara att öka varumärkeskännedom, generera leads, öka försäljning och förbättra kundlojalitet, allt i linje med den övergripande visionen för din organisation.


Målgrupper och personas

Förstå din målgrupp noggrant. Detta innebär att identifiera deras behov, preferenser, smärtpunkter och beteendemönster. Ju bättre du känner din målgrupp och deras personas, desto mer relevant innehåll kan du skapa.


Mediamix

Mediamixen är en del där du bestämmer vilka kanaler och plattformar som du ska använda för att distribuera ditt innehåll. Det inkluderar valet av sociala medieplattformar, e-postmarknadsföring, webbplats, bloggar och andra kanaler. Mediamixen bör vara anpassad till din målgrupp och ditt innehållsformat. Genom att skapa en effektiv mediamix kan du säkerställa att ditt innehåll når rätt publik vid rätt tidpunkt och på rätt plats.


Nyckelbudskap och tonalitet

Strategin bör inkludera riktlinjer för nyckelbudskap och tonalitet. Vad vill organisationen kommunicera och hur ska det uttryckas? Har vi olika uttryck i olika media.


Sökoptimering (SEO)

Strategin bör också inkludera SEO-strategi för att säkerställa att innehållet är optimerat för sökmotorer. Här kan du läsa mer om sökmotoroptimering


Mätning och utvärdering

En viktig del av contentstrategin är att definiera nyckeltal för prestationer, KPI:er, och hur innehållet kommer att mätas och utvärderas. Det kan till exempel vara att följa trafik, konvertering, delningar, kommentarer och andra relevant mätvärden.

Ytterligare delar i en contentstrategi

Nulägesanalys

Innan du kan skapa en contentstrategi är det avgörande att förstå det nuvarande landskapet. Nulägesanalysen är processen där du utvärderar din befintliga digitala närvaro, inklusive webbplatsprestanda, befintligt innehåll och sociala mediestrategier. Det är som att ta ett fotografi av ditt varumärkes digitala tillstånd just nu. Genom att genomföra en noggrann nulägesanalys kan du identifiera styrkor och svagheter samt upptäcka möjligheter och hot som kommer att påverka din contentstrategi.

Konkurrentanalys

För att skilja dig från konkurrensen måste du förstå vad dina konkurrenter gör. Konkurrentanalysen involverar att studera och utvärdera dina konkurrenters digitala aktiviteter och innehållsstrategier. Detta inkluderar att identifiera deras styrkor och svagheter, vilka kan inspirera dig till att differentiera ditt eget innehåll. Genom att analysera konkurrenterna kan du även identifiera vilka områden som är underutnyttjade och som kan utgöra möjligheter för ditt varumärke.

Innehållskalender

En innehållskalender är en schemalagd plan som anger när och var innehållet kommer att publiceras. Det hjälper till att skapa en strukturerad och regelbunden närvaro.

Budget och resurser

Vi definierar budget och resurser som krävs för att genomföra innehållsplanen. Vilka medarbetare eller avdelningar berörs, vilka verktyg behövs, utgifter för innehållsskapande, budget för ad spend – beloppet som läggs på marknadsföring och så vidare.

Krisplan

Den fungerar som en säkerhetsnät, redo att hantera oförutsedda händelser eller negativa situationer som kan uppstå i samband med din digitala närvaro. En välutvecklad krisplan definierar tydligt roller och ansvarsområden, ger riktlinjer för kommunikation och hjälper dig att snabbt och effektivt hantera eventuella kriser som kan påverka ditt varumärke eller rykte online. Genom att ha en krisplan på plats visar du att du är förberedd och engagerad i att skydda din verksamhet och din målgrupps förtroende, även i tider av motgång.

Contentstrategi

Behöver du hjälp med content? Kontakta oss.