Har du märkt en nedgång i dina analysresultat efter att ha infört Google Consent Mode v2 på din webbplats? Du är inte ensam om det. Många webbplatsägare stöter på samma problem med minskad data efter att ha tagit detta verktyg i bruk. Men vad är det egentligen som händer och hur kan du tackla det?

Vi börjar med, vad är Google Consent Mode?

Google Consent Mode är en funktion som låter webbplatser skräddarsy sin Google Analytics och annonsering efter besökarnas inställningar när det kommer till spårning av deras surfaktivitet. I grund och botten ger det besökarna makten att bestämma hur mycket de vill dela med sig under sin surfning. Det handlar om att respektera deras integritet samtidigt som viktig information samlas in för webbplatsens drift.

Google Consent mode v2

Hur fungerar Google Consent Mode?

När du aktiverar Google Consent Mode genom Consent Management Platform (CMP) på din webbplats, anpassas spårningsmetoderna för tex Google Analytics, Google Ads, Microsoft Ads och sociala medier efter vad besökarna är bekväma med. Om en besökare samtycker till spårning fortsätter allt som vanligt – cookies sätts och data samlas in som vanligt. Men om en besökare väljer att inte samtycka samlas endast en begränsad mängd data in för att respektera deras integritet. Det handlar om att hitta en balans mellan att förstå besökarnas önskemål och att samla in nödvändig information för webbplatsens funktion.

På Tankbar använder vi främst verktyget CookieHub, en Consent Management Platform som vi har diskuterat och implementerat på våra kunders webbplatser. Om ni är intresserade av att använda andra consent-plattformar assisterar vi er med det.

Google Consent mode v2

Varför ska du använda dig av Google Consent Mode?

Det är enkelt – det är ett nödvändigt steg för att följa GDPR-kraven när det gäller användardata och integritet. Genom att använda Google Consent Mode kan du upprätthålla användarnas integritet och följa dataskyddslagstiftningen som GDPR. Det gör det möjligt för webbplatser att fortsätta använda Google Analytics och annonsplattformar med minskad dataförlust genom att anpassa sig efter användarnas samtyckespreferenser.

Googel consent mode v2

Uppgradering till Google Consent Mode V2

I mars 2024 trädde en ny och strängare lag i full kraft inom integritetslagstiftningen som påverkar Digital Markets Act (DMA). Detta ledde till övergången från den befintliga Google Consent Mode till den uppgraderade versionen, Google Consent Mode v2. Dessa förändringar svarar på den ökande betydelsen av integritetsskydd, särskilt med tanke på att tredjepartscookies fasas ut (cookie-döden som det kallas för) och att Chrome från och med 2024 inte längre kommer att stödja dem. Detta innebär att det nu krävs fullt samtycke från användaren för att hantera deras data.

Varför är uppgraderingen till Google Consent Mode v2 nödvändig?

Genom att uppgradera till Google Consent Mode v2 kan företag fortsätta att samla in och använda användardata på ett ansvarsfullt och lagligt sätt. Den nya versionen av Google Consent Mode erbjuder förbättrade funktioner och anpassningsalternativ för att säkerställa att användarna ges möjlighet att fatta informerade beslut om sina integritetsinställningar. Dessutom möjliggör den för företag att anpassa sina marknadsföringsstrategier och annonsinsatser på ett effektivt sätt med hänsyn till användarnas samtyckespreferenser.

Datan kan minskas

En av nackdelarna med att uppgradera till Google Consent Mode v2 är att datan som når analysverktygen kan minskas, men det är att förvänta sig. Eftersom Google Consent Mode v2 syftar till att respektera användarnas integritet och samtyckespreferenser, kan vissa användare välja att avvisa cookies eller begränsa spårning. Detta kan leda till att viss data om användarbeteende och interaktioner inte samlas in eller överförs till analysverktygen i samma omfattning som tidigare.

Vad kan du göra?

Om du står inför utmaningar med dataförlust på grund av Google Consent Mode v2 finns det några strategier att överväga:

  • Optimera trafiken: Förbättra antalet besökare på din webbplats för att öka möjligheterna att uppnå de nödvändiga tröskelvärdena. Detta kan inkludera att investera i marknadsföring, optimera din SEO-strategi eller utnyttja sociala medier för att attrahera en större publik.
  • Utnyttja förstapartsdata: För att effektivt använda förstapartsdata bör du integrera olika tredjepartstjänster på din webbplats. Genom att inkludera verktyg som Mailchimp-formulär, chattfunktioner och Facebook Pixel kan du samla in och analysera data direkt från besökarna utan att behöva förlita dig på tredjepartscookies. Denna strategi minskar ditt beroende gentemot cookies från tredje part och optimerar användningen av förstapartsdata.

  • Server-side spårning: Överväg att använda server-side spårning för att flytta spårningsprocessen från webbläsaren till servern. Detta minskar beroendet av cookies och kan minska risken för dataförlust på grund av användarens samtyckespreferenser. Nu kan Tankbar hjälpa er med server-side spårning!

Att implementera och förstå Google Consent Mode kan vara utmanande, men genom att använda strategier som dessa kan du hantera och lindra effekterna av dataförlust och samtidigt respektera användarnas integritet.

Sammanfattning

Så, först och främst, behöver du inte oroa dig om du märker en nedgång i dina analysresultat efter att ha implementerat Google Consent Mode v2. Det är helt normalt och en förändring som vi behöver anpassa oss till! Detta beror på att vi strävar efter att ännu mer respektera användarnas integritet och låta dem ha kontroll över vilken data vi samlar in från deras aktivitet på din webbplats. För att mildra effekterna av dataförlust och samtidigt respektera besökarnas integritet kan det vara klokt att nu fokusera på att optimera trafiken, utnyttja förstapartsdata och överväga server-side spårning. 

Det är en process att anpassa sig till dessa förändringar, men det är värt det för att säkerställa en smidig och laglig användarupplevelse på din webbplats!