2022-02-22: release av Digitala Nyköping

På årets snyggaste datum lanserades Digitala Nyköping. Maria Karlsson, näringslivschef Nyköpings Kommun, Erik Lindhe, turistchef Nyköpings Kommun och Birgit Båvner, ordförande NYSAM invigde högtidligt Digitala Nyköping under Last Tuesday nätverksevent på Elverket.

Digitala Nyköping har tagits fram i samverkan med

Nyköpings kommun, Sörmlands Sparbank, Länsförsäkringar Södermanland, Region Sörmland, Sörmlands Media och Mälardalens universitet.

Syfte och mål med Digitala Nyköping

Digitala Nyköping syftar till att stärka handel, besöksnäring och kulturella och kreativa näringar samt tillgängliggöra och marknadsföra utbud som tillhandahålls av fysiska försäljningsställen. Det innebär också en ökad service till invånare och besökare samt stärker Nyköping som destination.

Huvudmålet med projektet är att genom digital konkurrenskraft stärka de verksamheter som erbjuder fysiska mötes- och handelsplatser och som på så vis bidrar till ett levande och hållbart Nyköping.

Vid release är 24 lokala aktörer inom allt från kultur och hotell till heminredning och caféer från Nyköping representerade. Denna satsning är utvecklad utifrån Nyköpings behov och utmaningar i och med att den digitala konkurrensen ökar, säger Bengt Jansson, projektledare för Digitala Nyköping.

Vi kommer att fortsätta utveckla och satsa på Digitala Nyköping. Redan nu planeras steg två och tre berättar Birgit Båvner, ordförande i NYSAM.

NYSAM är ett föredöme för hur vi kan samverka mellan de offentliga och privata aktörerna. Med hjälp av varandra kan vi stärka samverkan och gynna de lokala på riktigt säger Erik Lindhe, turistchef Nyköpings Kommun.

Bilder från invigningen:

Även i dagens Södermanlands Nyheter


Tankbar är stolt leverantör

Projektet startade upp efter sommaren. Det har varit ett intensivt arbete som involverat flertalet av våra medarbetare. Det är skönt att släppa sajten och vi hoppas att Nyköpingsborna kommer använda den flitigt. Vi önskar så klart att den kommer fyllas av fler butiker som får ytterligare ett skyltfönster att nå ut med sina produkter. I Digitala Nyköping är det lätt för en butik att öppna en webbshop och därmed nå en större målgrupp.

Vill du vara med i Digitala Nyköping?
Anslut ditt företag via detta formulär.