Vi kickstartar hösten med att anställa två nya talanger

UX och UI-sidan får sig ett rejält lyft.

Joar Eriksson kommer att fokusera på UX, User Experience och Adam Olsson är digital designer och inriktad på UI, User Interface.

Låt oss reda ut begreppen.

Vad är UX?

UX är användarens upplevelse, user experience. I vårt fall upplevelsen hos besökaren / användaren när den interagerar på en webbtjänst till exempel. UX-design är alla olika element som tillsammans skapar och formar upplevelsen. Interaktionen mellan användaren och en produkt eller system. UX-design fokuserar på att göra det så lätt och självklart för användaren som möjligt: hur får vi användaren att lösa ett problem eller slutföra en uppgift – till exempel köpa en vara och gå till kassan utan att stöta på motstånd.

UX fokuserar på hur interaktionen mellan användaren och systemet fungerar – att skapa enkla, effektiva och relevanta upplevelser för användaren.

Vad är UI?

UI är användarens gränssnitt, user interface. Element som gör det möjligt för användaren att interagera med en produkt eller system. Ett UI-element kan vara en knapp, ett ljud, en symbol. Något användaren kan trycka på, se, höra eller interagera med för att få information. UI-design fokuserar på utseende och känsla, hur det ser ut och hur det fungerar. Syftet att visuellt vägleda användaren genom ett användargränssnitt.

UI- och UX-design tillsammans

I den ultimata designprocessen kommer UX-design före UI-design. UX fokuserar på hur vårt system ska lösa ett problem. UX-designern genomför ett researcharbete som innefattar intervjuer, tester med användare, analys av data för att förstå hur och varför användaren använder systemet. Resultatet av research-arbetet ligger till grund för UI-design, genom att skapa designmönster som gör det möjligt för användaren att interagera med systemet.

Genom UX arbete blir systemet mer användarvänligt, enklare för användaren att interagera och bättre konvertering för systemägaren. UX och UI kompletterar varandra och är nödvändiga för att skapa en smidig upplevelse och nöjda användare.
Läs mer om UX/UI design här

Torrt i teorin, glimrande effektivt i praktiken.
Det hjälper dig att göra rätt från början.

Hjärtligt välkomna till Tankbar